Kategorijas

Laika ziņas
Rīga

Nakts, 17.02.2019
 +4..+6 °C
Vējš:  R, 6 m/s

Rīts, 17.02.2019
 +1..+3 °C
Vējš:  R, 4 m/s

Diena, 17.02.2019
 +3..+5 °C
Vējš:  ZR, 5 m/s

Vakars, 17.02.2019
 0..-2 °C
Vējš:  ZR, 3 m/s

Citas prognozes

EkonomikaValdība lems par Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.- 2010.gadam

Valdība šodien skatīs Finanšu ministrijas izstrādāto Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam.

Dokumentā prognozēts, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad sasniegs 9%, nākamgad tas būs 7,5%, arī 2009.gadā IKP būs 7,5% apmērā, bet 2010.gadā iekšzemes kopprodukta pieaugums tiek prognozēts 7,3% apmērā.

Vidējā termiņā makroekonomiskās attīstības scenārijs paredz IKP izaugsmes rādītāju stabilizāciju ilgtspējīgas potenciālās izaugsmes līmenī. 2007.gadā turpināsies vairāku pieprasījumu veicinošu faktoru ietekme, kas bija vērojama iepriekšējos gados, tomēr vidējā termiņā ir sagaidāms mērenāks iekšzemes pieprasījuma kāpums, pierimstot nekustamā īpašuma cenu pieaugumam un mazinoties kreditēšanas attīstības tempiem.

Kā norādīts dokumentā, 2007.gadā sagaidāms, ka 12 mēnešu inflācija samazināsies vairāk nekā par vienu procentpunktu, tomēr gada vidējā inflācija būtiski nemainīsies un būs 6,5% līmenī.

Gada sākumā jau ir notikuši dažu nozīmīgu administratīvi regulējamo cenu kāpumi, tāpat ir apstiprināti jaunie dabas gāzes tarifi. Līdzīgi arī akcīzes nodokļu likmju tabakas izstrādājumiem un degvielai pacelšana atstās iespaidu uz kopējo inflācijas lielumu.

Finanšu ministrija norāda, ka pērnā gada decembrī tika izmainīts tabakas produktu akcīzes nodokļa likmju celšanas grafiks, paredzot ES noteiktās minimālās likmes sasniegt 2009.gadā, kas lika paaugstināt inflācijas prognozes īpaši 2007. un 2008.gadā.

Prognozējot inflāciju vidējā termiņā jāņem vērā, ka inflāciju veicinās paredzamie energoresursu sadārdzinājumi - elektroenerģijas tarifu pieaugums visiem patērētājiem, dabasgāzes un siltuma cenas kāpums. Arī saspīlētie darba tirgus nosacījumi var atspoguļoties turpmākā darbaspēka vienības izmaksu pieaugumā.

Tāpat jārēķinās ar inflācijas gaidu un otrās kārtas efektu ietekmi. Šie faktori ietekmēs arī pamatinflāciju, neļaujot tai strauji samazināties. Tomēr vienlaikus sagaidāmais makroekonomiskās attīstības scenārijs rada priekšnoteikumus lēnākai cenu dinamikai, ko nosaka pozitīvās izlaides starpības samazinājums un mazāks patēriņa spiediens uz cenām, vienlaikus ar augstāku bāzi un augošu konkurenci, kas bremzēs īpaši rūpniecības preču cenu kāpumu.

Sagaidāma pasaules naftas cenu un līdz ar to arī degvielas cenu stabilizācija. Tāpat scenārija pieņēmums ir, ka laika apstākļiem nākošajos gados būs neitrāla ietekme uz lauksaimniecības preču ražu.

Scenārijs paredz, ka vidējā termiņā pilnā apjomā tiks realizēti inflāciju ierobežojoši valdības politikas pasākumi, kas tika apstiprināti Ministru kabinetā. Vienlaikus arī komercbanku kredītpolitika kļūs stingrāka, pieaugot rūpēm par sabalansētāku kredītportfeļu izveidi, kā arī pieaugs eiro likmes atbilstoši Eiropas centrālās bankas politikai. Tādējādi patēriņa cenu kāpums varētu samazināties līdz 5,2% 2008.gadā, līdz 4,2% - 2009.gadā un līdz 3,2% - 2010.gadā.

Šie pieaugumi būs nedaudz augstāki nekā kaimiņvalstīs, izlīdzinot dzīves dārdzību reģionā, kur Latvijas cenu līmenis līdz šim bija viens no zemākajiem.

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā norādīts, ka 2008.gadā tiek plānota sabalansēta valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance, savukārt turpmākajos gados valsts konsolidētais budžets tiek plānots ar pārpalikumu - 2009.gadā +0,1% no IKP un 2010.gadā +0,3% no IKP.

Ņemot vērā makroekonomisko scenāriju un paredzētās likumdošanas izmaiņas, tiek prognozēts, ka vidējā termiņā nodokļu ieņēmumu pieauguma tempi pārsniegs IKP pieauguma tempus un saglabāsies augsti. Vidējā termiņā nodokļu ieņēmumu pieauguma tempi tiek prognozēti vidēji 17,8% gadā.

Tiek prognozēts, ka 2008.gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi tiks iekasēti 75 miljonu latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2007.gada plānu ir par 9,8% vairāk. Turpmākajiem gadiem nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu pieaugums tiek prognozēts vidēji 6-7% gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars IKP 2008.- 2010.gadā veidos 0,4-0,5 procentus, teikts dokumentā.

Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumi 2008.gadā tiek prognozēti 281,4 miljonu latu apmērā, kas ir par 24,4 miljoniem latu jeb 9,5% vairāk nekā plānots 2007. gadā. Tiek prognozēts, ka vidējā termiņā akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu pieauguma temps būs vidēji 9,5% gadā, un nodokļa ieņēmumi veidos 1,7-1,8% no IKP.

Kopumā 2007.gadā akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumi tiek plānoti 83,4 miljonu latu apmērā, bet akcīzes nodokļa alum ieņēmumi 10,3 miljonu latu apmērā.

Sagatavojot akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem un alum ieņēmumu vidēja termiņa prognozes, galvenokārt tika ņemti vērā pieņēmumi par alkoholisko dzērienu un alus patēriņa izmaiņām, kā arī citi ar alkoholisko dzērienu apriti saistītie rādītāji.

Ņemot vērā, ka turpmākajos gados nav gaidāmas būtiskas izmaiņas likumdošanā attiecībā uz akcīzes nodokļa likmēm, kopumā 2008.gadā akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumi tiek prognozēti 94,4 miljonu latu apmērā, kas ir par 11 miljoniem latu jeb 13,2% vairāk nekā plānots 2007.gadā.

Vidējā termiņā akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumu pieauguma temps tiek prognozēts aptuveni 13 -13,2% gadā.

Savukārt akcīzes nodokļa alum ieņēmumi 2008.gadā tiek prognozēti 10,9 miljonu latu, kas ir par 0,6 miljoniem latu jeb 6% vairāk nekā 2007.gada plāns. Vidējā termiņā akcīzes nodokļa alum ieņēmumu pieauguma temps tiek prognozēts aptuveni 6% gadā.

Veidojot akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumu prognozes vidējam termiņam, tika ņemtas vērā akcīzes nodokļa cigaretēm likmju izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekš likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto nodokļa likmju paaugstināšanas grafiku.

Akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanas ietekmē akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumu prognoze 2008.gadam ir paaugstināta par 35 miljoniem latu, 2009.gadam - par 44,3 miljoniem latu.

Tiek prognozēts, ka 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gada plānu akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumi pieaugs par 44,6 miljoniem latu jeb 72,3% un būs 106,3 miljoni latu. 2009.-2010.gadā akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumu pieauguma temps tiek prognozēts aptuveni 17% gadā.

2008.gadā valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 247,4 miljoni latu, 2009.gadā - 269,2 miljoni latu, bet 2010.gadā - 291,1 miljona latu apmērā.

Balstoties uz valsts budžeta bilances prognozi un pieņemot, ka centrālās valdības parāda saistības tiks pārfinansētas, prognozēts, ka centrālās valdības parāds vidējā termiņā veidos lejupejošu tendenci attiecībā pret IKP, 2010.gadā samazinoties līdz aptuveni 7% no IKP.

Līdz ar to, izmantojot pieņēmumu, ka ārpus Valsts kases uzņemtais pašvaldību parāds saglabās pastāvošo attīstības tendenci un vidējā termiņā neveidos būtisku pieaugumu, prognozēts, ka arī vispārējās valdības parāds vidējā termiņā veidos līdzīgu tendenci, 2010.gadā nepārsniedzot 8% no IKP.

Finanšu ministram līdz 5.maijam būs jāinformē Saeima par Ministru kabineta apstiprināto Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam.

Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz 1.jūlijam būs jāiesniedz Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumi 2008.- 2010.gadam un paskaidrojumi saskaņā ar Ministru kabineta akceptēto instrukciju par valsts budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pamatprincipiem un atbilstoši maksimāli pieļaujamajam valsts budžeta izdevumu apjomam.

Plānots noteikt, ka Finanšu ministrijai būs jāsagatavo un līdz 1.septembrim jāiesniedz Ministru kabinetā likumprojektu “Par valsts budžetu 2008.gadam”, tā paskaidrojumus un precizēto Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam.

Publicēts: 02.05.2007 09:28 -1 [-2:+1]
Atslēgvārdi: iekšzemes